Matt | Senior 2017Sutherland Kids | Spring 17Kingsly | 2nd BirthdayChance + Chase | Seniors 2017Jordy | NewbornBryan + Shayna | Engagement SessionSadie | Stigler Senior 2017Adeline | 1st BirthdayDustin + Dani | Destination Wedding | Tulum Mexico